Kostrådgivning

Kosten är för många den största utmaningen i strävan efter att må och prestera bättre. Det är många delar som bör beaktas i upprättandet av en bra kostplan. Våra möten är därför betydelsefulla för att att jag ska kunna ge dig en personligt anpassad kostrådgivning under hela den tid du är min klient. Att skapa nya hälsosamma vanor och rutiner tar tid, och det måste få ta tid om det ska bli hållbart. För att lyckas i denna strävan är min tanke att det ska vara enkelt och det du äter ska vara gott, näringsrikt och mättande, utan förbud och dåligt samvete. Allt är tillåtet att äta, bara du väljer rätt mängd vid rätt tillfälle! Givetvis coachar jag dig under resan mot ditt mål.

Om du har möjlighet att välja start- fortsättningspaketet (6 mån) börjar vi med att du gör en kostregistrering utifrån aktuell kosthållning och du fyller även i en hälsodeklaration. Nästa gång vi ses kompletterar vi din hälsodeklaration med dina mått, vikt, blodtryck och vi gör även en inbodymätning. Dessa dokument ligger sedan som grund i våra möten, då vi pratar om dina mål, din nuvarande situation, din kost, eventuella hinder, preferenser, rörelse/träning, jobb, familj, stress, sömn mm. Utifrån våra inledande möten gör jag din personliga kostplan, som du sedan har stor hjälp av under din resa mot målet. I din kostplan anges mängden mat (kcal) du bör äta varje dag, energifördelning (E%) mellan makronutrienter (kolhydrater, protein och fett) och mikronutrienter (vitaminer och mineraler) samt måltidsfördelning.

För dig som kontinuerligt vill ha koll på dina kostintag, men hellre vill köra själv med stöd on-line, finns möjligheten att registrera kost och rörelse/träning via app! Vi bestämmer ditt dagliga energiintag (kcal och E%) utifrån personliga förutsättningar och mål. Du får fortlöpande återkoppling från mig via appen och har där även möjlighet att ställa frågor till mig.

Vill du bara få koll på dina kostintag kan kostrådgivning/idrottsnutrition Bas vara ett bra alternativ. Du gör under tre dagar en kostregistrering, vilken jag sedan analyserar och ger dig återkoppling på.

Behöver du hjälp med ett kostschema (menyförslag) eller kombinera kost och träning finns även den möjligheten.

Är ni ett gäng eller en idrottsförening/företag som vill ha mer kunskap kring kost skräddarsyr jag gärna en föreläsning/workshop utifrån valt tema. Kontakta mig vid intresse.

Priser Kostrådgivning

Start + fortsättning 6 mån 7350:-

-30 min kostnadsfri introduktion
-8 träffar á 60 min
-3 st Inbodymätning
-Personlig kostplan
-Tillgång till Nutrition data, app för kostregistrering, kostanalys, mått och vikt mm. (6 mån)
-Kostschema

Start 1 mån 2650:-

Passar dig som vill ha hjälp att komma igång.

-30 min kostnadsfri introduktion
-2 träffar á 60 min
-Inbodymätning
-Personlig kostplan
-Tillgång till Nutrition data, app för kostregistrering, kostanalys, mått och vikt mm (1 mån)

Kostrådgivning/Idrottsnutrition Bas 895:- 

För dig som vill ha råd och tips utifrån din nuvarande kosthållning.

-Tre dagars kost- och aktivitetsdagbok (som du loggar)
-Analys av kost- och aktivitetsdagbok

-Återkoppling och rådgivning utifrån din logg
-Tillgång till Nutrition data, app för kost- och aktivitetsregistrering (1 mån) 

Kostrådgivning fortsättning 1 mån 550:-

-1 träff á 60 min
-Fortsatt tillgång till Nutrition data (1 mån)

Kostrådgivning on-line 1 mån 499:-

-Tillgång till Nutrition data, app för kost- och aktivitetsregistrering (1 mån)
-Återkoppling vid ett tillfälle
-Möjlighet att ställa frågor via appen

Kostrådgivning on-line 3 mån 1199:-

-Tillgång till Nutrition data, app för kost- och aktivitetsregistrering (3 mån)
-Återkoppling vid tre tillfällen
-Möjlighet att ställa frågor via appen

Kostschema 1295:-

För dig som redan har en personlig kostplan

Inbodymätning 250:-

 

Föreläsning/workshop

kontakta mig vid intresse

Presentkort

valfritt belopp. Läs mer >

 

 

.